موسسه حقوقی صدرا (قضاوت، وکالت، ارشد) موسسه حقوقی صدرا با کمک اساتید و بزرگان حقوقی گامی بلند و استوار در جهت موفقیت در آزمونها را در سطح کشور شروع کرده است آموزش از طریق جزوه، کتاب صوت و تصویر و مشاوره و پشتیبانی و جلسات انگیزشی، رفع اشکال و روشهای تست زنی و سایر نکات و مطالب علمی و آموزشی، در خدمت شما علاقمندان به حقوق و تلاشگران می باشد tag:http://www.huquq.ir 2020-10-16T03:51:01+01:00 mihanblog.com خدای اسب ها 2019-08-14T12:22:25+01:00 2019-08-14T12:22:25+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/261 دبیر انجمن نام خدایی که در همین نزدیکی هاست... نام خدایی که در همین نزدیکی هاست...

دانلود فایل با لینک مستقیم

]]>
خانم فروغی 2019-06-14T16:42:30+01:00 2019-06-14T16:42:30+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/258 دبیر انجمن جزوه اصول فقه خانم فروغیدانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی جزوه اصول فقه خانم فروغی
دانلود جزوه اصول فقه خانم فروغی
]]>
علیانسب 2019-05-29T18:39:26+01:00 2019-05-29T18:39:26+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/257 دبیر انجمن تدریس حقوق مدنی 3مدنی 3 جلسه اول علیانسب تدریس حقوق مدنی 3
مدنی 3 جلسه اول علیانسب
]]>
وحید نظری 2019-05-18T18:27:16+01:00 2019-05-18T18:27:16+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/256 دبیر انجمن دانلود جزوات استاد نظریمدنی 8 حق شفعه استاد نظریدانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول دانلود جزوات استاد نظری

مدنی 8 حق شفعه استاد نظری
دانلود فایل با لینک مستقیم

دانلود جزوا آیین دادرسی مدنی قسمت اول
]]>
حقوق جزا 2019-05-14T09:55:18+01:00 2019-05-14T09:55:18+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/254 دبیر انجمن دانلود جزوات حقوق جزاتدوین و تدریس: خانم بهنام.حقوق جزا 1 خانم بهنام دانلود جزوات حقوق جزا
تدوین و تدریس: 
خانم بهنام
.
حقوق جزا 1 خانم بهنام
]]>
حقوق تجارت قاسم زاده 2019-05-07T10:34:56+01:00 2019-05-07T10:34:56+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/253 دبیر انجمن جزوات حقوق تجارتتدریس و تدوین: خانم سیما قاسم زادهدانلود حقوق تجارت 1دانلود حقوق تجارت 4 جزوات حقوق تجارت
تدریس و تدوین:
 خانم سیما قاسم زاده

دانلود حقوق تجارت 1

دانلود حقوق تجارت 4
]]>
خانم سکالش 2019-05-06T18:39:16+01:00 2019-05-06T18:39:16+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/252 دبیر انجمن جزوات آیین دادرسی کیفریتدوین و تدریس : خانم مهری سکالشجزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالشدانلود جزوه خیارات خانم سکالشدانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش جزوات آیین دادرسی کیفری
تدوین و تدریس : 
خانم مهری سکالش

جزوه اصلاح شده خیارات خانم سکالش
دانلود جزوه خیارات خانم سکالش

دانلود جزوه آ . د . ک خانم سکالش
]]>
حقوق مدنی 2019-05-05T16:46:53+01:00 2019-05-05T16:46:53+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/251 دبیر انجمن جزوات حقوق مدنیتدریس و تدوین:خانم  دکتر  مهدویجزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدویحقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی جزوات حقوق مدنی
تدریس و تدوین:
خانم  دکتر  مهدوی

جزوه حقوق مدنی 1 استاد مهدوی

حقوق مدنی 2 استاد خانم مهدوی
]]>
آزمون وکالت 2019-03-15T16:54:43+01:00 2019-03-15T16:54:43+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/249 دبیر انجمن دروس آزمون وکالتو ضرایب هر یک دروس آزمون وکالت
و ضرایب هر یک

]]>
آزمون های ارشد 2019-03-15T16:49:14+01:00 2019-03-15T16:49:14+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/248 دبیر انجمن کارشناسی ارشد رشته حقوق دارای چهار گرایش اصلیو بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...که دروس آزمون عبارتند از: کارشناسی ارشد رشته حقوق 
دارای چهار گرایش اصلی
و بیش از 20 گرایش فرعی دارد ...
که دروس آزمون عبارتند از:
]]>
فلسفه حقوق 2018-11-25T12:35:37+01:00 2018-11-25T12:35:37+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/239 دبیر انجمن هدف ، اندیشه را هدایت می کند فلسفه ، علم را هدایت می کند اخلاق ، فرد را هدایت می کند و حقوق ، جامعه را هدایت می کند. بیان فلسفه ی وجودی هر پدیده از ضروری ترین و دلنشین ترین مباحث و نیز نخستین گام تحقیق در بررسی آن پدیده است و امروزه ...   هدف ، اندیشه را هدایت می کند
 
فلسفه ، علم را هدایت می کند
 
اخلاق ، فرد را هدایت می کند و
 
حقوق ، جامعه را هدایت می کند.
 
بیان فلسفه ی وجودی هر پدیده از ضروری ترین 

و دلنشین ترین مباحث و نیز نخستین گام تحقیق

 در بررسی آن پدیده است و امروزه ...  
]]>
جواب سئوالات پزشکی قانونی 2018-04-30T15:12:32+01:00 2018-04-30T15:12:32+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/236 دبیر انجمن جواب سئوالات پزشکی قانونی دانشگاه پیام نور سراب جواب سئوالات پزشکی قانونی
 دانشگاه پیام نور سراب
]]>
پزشکی قانونی 2017-12-13T08:14:32+01:00 2017-12-13T08:14:32+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/235 دبیر انجمن سوالات پزشکی قانونی @@@@@@@@@@@@@@ سوالات پزشکی قانونی 

@@@@@@@@@@@@@@

]]>
قواعد ارث 2017-02-12T14:30:02+01:00 2017-02-12T14:30:02+01:00 tag:http://www.huquq.ir/post/233 دبیر انجمن قواعد ارثمطابق فقه و حقوق قواعد ارث

مطابق فقه و حقوق

]]>